Booking.com

Simon Diu

Simon Harris escriu en català

Em dic Simon Harris, britànic nascut a Nottingham, i resident a Barcelona des de 1988. Com veieu, Barcelonas.com és principalment informació en anlès per a estrangers sobre Barcelona i Catalunya. La meva passió és expliacar l'història, cultura i política catalan al món.

Tot i així, cada cop més, em preocupa el discurs simplista de la premsa catalana sobre la política internacional i a partir d'ara, de tant en tant, faré alguns articles en català.


XClone

Have Something To Say About This Topic?

Do you have a great information to add or an opinion to express about on this topic? Share it!

New! Comments

Have your say about what you just read! Leave me a comment in the box below.